Piškotki

Spletna stran Podjetja Davčna skupina d.o.o. (https://www.davcnaskupina.si/) piškotke uporablja za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. O uporabi piškotkov je uporabnik obveščen ob prvem obisku spletnih strani s prikazom obvestila, za uporabo piškotkov glede na namen pa ga prosimo za posebno privolitev. 

Kaj so piškotki?

Piškotki so tekstovne datoteke, ki jih spletna stran naloži na vašo napravo. Nekateri piškotki so nujno potrebni za delovanje spletnih strani, drugi pa omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanje statistike na osnovi anonimnih podatkov. Piškotki ne vsebujejo osebnih ali drugih podatkov, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za identifikacijo uporabnika. Umik privolitve lahko povzroči spremenjeno delovanje določenih delov spletne strani ali onemogoči uporabo posameznih storitev.

Zakaj so piškotki potrebni?

Piškotki služijo za različne namene. V našem primeru jih razvrščamo po namenih med sledeče vrste piškotkov:

Nujno potrebni piškotki

Tehnično nujno potrebni piškotki, katerih namen je, da lahko potujete po naših spletnih straneh in krmarite z osnovnimi funkcijami spletne strani. Brez teh piškotkov uporaba spletne strani ni mogoča. Nujno potrebni piškotki, imenovani tudi “strictly necessary cookies”, zagotavljajo funkcije, brez katerih vi ne bi mogli uporabljati te spletne strani, kot ste nameravali. Te piškotke uporabljamo izključno samo mi in se zato imenujejo lastni piškotki (first party cookies). Na vašem računalniku se shranijo samo med potekom trenutne seje brskanja.

Funkcionalni piškotki

Poleg piškotkov, ki so nujni za delovanje naših spletnih strani, lahko nekatera od programske opreme tretjih, ki jo uporabljamo na spletnih straneh, shranjujejo piškotke na opremi vašega terminala preko vseh naših spletnih strani. Ta odstavek se nanaša na tiste druge piškotke (tretjih strank), ki omogočajo delovanje/funkcionalnost naše spletne strani. Podjetje Davčna skupina d.o.o. ne more obvladovati uporabe, ali vplivati na uporabo teh piškotkov in/ali uporabe informacij, zbranih s temi piškotki, s strani tretjih. Podjetje Davčna skupina d.o.o. zagotavlja samo platformo, ki omogoča hrambo teh piškotkov tretjih strank. Podjetje Davčna skupina d.o.o. poudarja, da za uporabo podatkov, ki se zberejo s temi piškotki, morda veljajo nadaljnji pogoji tretjih.

Piškotki za oglaševanje in profiliranje

Ta vrsta piškotkov nam omogoča ponovno ciljanje uporabnikov naše spletne strani, kadar brskajo na katerikoli spletni strani v okviru omrežja oglasov. To se uporablja za trženje naših produktov in storitev, kadar uporabniki iščejo ali obiskujejo druge spletne strani, s prikazovanjem oglasa za določene storitve Podjetje Davčna skupina d.o.o. Različne vrste trženjskih piškotkov (marketing cookies) niso obvezne in ta spletna stran lahko deluje brez njih, zato imate ob vsakem času možnost privolitve ali zavrnitve le-teh.

Piškotki za spremljanje analitike

Za namen zbiranja podatkov o uporabi spletne strani in obiskov spletnih strani uporablja Podjetje Davčna skupina d.o.o. programsko opremo tretjih strank. Ti ponudniki/izvajalci storitev hranijo trajen piškotek na opremi vašega terminala, ki se v nadaljevanju uporablja za registracijo vaše uporabe spletne strani. Tretje stranke potem analizirajo te podatke in predstavijo rezultate Podjetja Davčna skupina d.o.o.. To Podjetju Davčna skupina d.o.o. omogoča vpogled v način, kako je spletna stran uporabljena, in na podlagi teh informacij pripravi prilagoditve spletne strani ali ponujenih storitev. Vi kot uporabnik lahko te piškotke izberete ali jih zavrnete (opt-in/opt-out).

Seznam piškotkov, ki se uporabljajo na spletni strani:

Seznam piškotkov:

Ime piškotka

Namen

Trajanje

Izvor

PH_HPXY_CHECK

Piškotek uporablja varnostni sistem za preprečevanje brute force napadov in ne omogoča identifikacije posameznega uporabnika.

Do zaprtja seje

davcnaskupina.si

cookie_notice_accepted

To je piškotek, ki prikazuje, ali je uporabnik sprejel obvestilo o piškotkih

1 mesec

davcnaskupina.si