Strokovnjaki na našem področju

Davčna skupina d. o. o.

Smo mlado podjetje z bogatimi delovnimi izkušnjami. Nudimo vam celostne rešitve na področju računovodstva, notranje revizije in davčnega svetovanja.

Naši naročniki

Z

Proračunski uporabniki

Z

Društva

Z

Gospodarske družbe

Z

Samostojni podjetniki, posamezniki

Naše storitve

Strokovnjaki na področju računovodstva, notranje revizije in svetovanja

Svoje storitve znamo prilagoditi velikim, srednjim in majhnim podjetjem, proračunskim uporabnikom, društvom, gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom in posameznikom. Tekom našega delovanja smo se naučili, da vsak naročnik potrebuje posebno obravnavo, zato vsaki stranki nudimo storitev primerno njihovi dejavnosti, načinu in obsegu poslovanja. Vse naše storitve se izvajajo v skladu z Zakonom o računovodstvu, slovenskim in mednarodnimi računovodskimi standardi in standardi računovodskega poročanja.

Računovodstvo:

Kakovostno opravljena računovodska storitev ima pomemben vpliv na uspešnost naših strank in s tem celotnega gospodarstva. Računovodske storitve se razlikujejo tako glede na potrebe kot tudi na velikost naročnika, v našem podjetju zato vsakega naročnika obravnavamo individualno in storitve računovodstva v celoti prilagodimo potrebam naših naročnikov.

Notranja revizija:

Notranja revizija je neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, zasnovana za dodajanje vrednosti in izboljševanje delovanja organizacije. Organizaciji pomaga uresničevati njene cilje s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem in izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja organizacije.

Davčno svetovanje:

Davčni svetovalci z obsežnim pristopom zmanjšujemo vaše davčne obveznosti na minimum. Skozi leto planiramo in implementiramo strategije, ki zmanjšujejo davčno izpostavljenost in izboljšujejo donosnost, s strankami polno sodelujemo pri načrtovanju davčnih rešitev. Pri morebitni davčni kontroli smo v vašem imenu prisotni pri celotnem postopku.

Strokovnjaki na svojem področju!

Naše podjetje sestavljajo mladi, katerih ambicioznost in izkušnje so gnale do ustanovitve lastnega podjetja. Med našim delovanjem smo pridobili številne naročnike, s katerimi smo vzpostavili odličen odnos. Kakovostno delo nas žene naprej, zato z vsakim letom krepimo število zadovoljnih naročnikov in tudi število zaposlenih.

Naročnikov

Izvedenih projektov

%

Zadovoljstvo

Specializirani za področje računovodstva

Računovodstvo

Računovodstvo je izjemno kompleksna storitev, ki se razlikuje glede na velikost, željo in potrebe naročnika. Prav tako zajema številne storitve, ki so ključne za legalno poslovanje vsakega podjetja.

Knjigovodstvo

Kot nujna faza v računovodstvu vam pomaga, da ste na tekočem z vašim poslovanjem, s spremembami sredstev in obveznostmi.

 • Vodenje poslovnih knjig/evidenc
 • Knjiženje dogodkov (prejetih, izdanih faktur, mesečni iztržki)
 • Knjiženje bančnih izpiskov
 • Knjigovodstvo za javni sektor
 • Obračun potnih nalogov

Davčni obračuni

Pravilni in pravočasni davčni obračuni so nujni za zakonito poslovanje vsake družbe.

 • Vodenje davčnih evidenc
 • Priprava obračunov DDV
 • Priprava obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Poročila

Priprava poročil za različne ustanove in poslovodstvo, ki dajo pravilne informacije pomembne za nadaljnje načrtovanje in poslovanje.

 • Priprava poročil za banke in druge institucije
 • Priprava poročil za poslovodstvo
 • Izdelava drugih predpisanih poročil, prijav in davčnih napovedi

Obračun plač

Obračun plač v večini podjetij predstavlja velik izziv predvsem zaradi specifik na zakonodajnem področju in nenehnega spreminjanja le-tega.

 • Vodenje poslovnih knjig/evidenc
 • Knjiženje dogodkov (prejetih, izdanih faktur, mesečni iztržki)
 • Knjiženje bančnih izpiskov
 • Knjigovodstvo za javni sektor
 • Obračun potnih nalogov

O nas

Vizija našega podjetja

Že pred ustanovitvijo podjetja Davčna skupina d. o. o. so naši zaposleni nabirali izkušnje iz računovodstva, revizije, poslovnega in davčnega svetovanja ter drugih področij. Zato imamo izjemno bogate izkušnje, kljub temu, da smo mlado podjetje. Naši zaposleni se redno izobražujejo in nadgrajujejo svoje znanje, na ta način smo vedno toku s časom in vam lahko ponudimo najboljšo rešitve!
Smo ravno dovolj mladi, da nam nikoli ne zmanjka novih idej in hkrati ravno dovolj stari, da smo do dobra spoznali našo stroko. Smo podjetje nove generacije s starimi izkušnjami!

Ugodna cena
Personalizirane rešitve
Zaupanja vreden partner
Kakovostno opravljena storitev